KORY
ŠIMON

Platforma Upstart se věnuje upcyklačním produktům, které vytvářejí designéři z odpadních či nevyužitých materiálů. Vzniká tak pro produkty zcela nové využití. Pro projekt jsem navrhl webové stránky, které reflektují primárně produkty a design samotný. Svým netypickým zpracováním se web snaží přiblížit originalitě upcyklačních produktů.

No items found.